Prva stran | Mesto Kranj danes | Gimnazija Kranj | Koledar prireditev


MESTO KRANJ DANES

Je največje mesto na Gorenjskem, nastalo na sotočju Kokre in Save. Po letu 1945 se je Kranj začel razvijati zunaj mestnega jedra. Prve naselitve se pojavljajo v železni dobi. V času preseljevanja ljudstev je prevzel strateško vlogo z močno slovansko navzočnostjo. Kranj je vse do konca turških vpadov imel pomembno obrambno vlogo. V zgodovini so ga pestili požari in kuge. V času Ilirskih provinc je dobil gimnazijo.

Mlinarstvo in železnica (1870) sta spodbudili nastanek industrije. Danes je pomemben industrijski in gospodarski center Gorenjske z zelo pestro industrijo. Na razvoj Kranja je vplivala tudi okolica s svojim kmetijstvom. Kranj ima več osnovnih in srednjih šol ter fakulteto za organizacijske vede. Med kulturnimi ustanovami je poznani Gorenjski muzej, knjižnica in Prešernovo gledališče.

Pred zgradbo gledališča je postavljen spomenik Francetu Prešernu. V Kranju je sedež Gorske reševalne službe. Številne so športne organizacije. Med športnimi prireditvami je poznana Kolesarska dirka za nagrado Kranja.

Kot naravna znamenitost Kranja je 30 metrov globoka struga Kokre, ki je zavarovana kot naravni spomenik. Stari del mesta je znan po številnih zgradbah in spomenikih. Med znamenitimi zgradbami je nedvomno hiša, v kateri je med 1847–1849 živel in delal pesnik France Prešeren. V hiši je danes Prešernov spominski muzej. Staro kranjsko pokopališče je preurejeno v Prešernov gaj. Tu stoji tudi nagrobnik Francetu Prešernu iz leta 1852. Kranj skriva v svojem mestnem jedru številne znamenite zgradbe, spomenike, cerkve, ki so vredne ogleda.

 

kanjon Kokre
Prešernovo gledališče
Mestna hiša

Prešernov spomenik
Prešernova hiša - notranjost