Prva stran | Mesto Kranj danes | Gimnazija Kranj | Koledar prireditev


GIMNAZIJA

Na prostoru župnijske in Križarjeve pristave v Kokrškem predmestju so leta 1897 zgradili novo gimnazijsko stavbo po načrtih arhitekta Wilhelma Trea. Dogradili so še telovadnico in gimnazijsko kapelo, v kateri je bil Vurnikov oltar s sliko »Sedež

modrosti« dunajskega slikarja Kastnerja. Stavba gimnazije je značilen spomenik historicističnega sloga druge polovice 19. stoletja. Na južni strani ob gimnaziji raste sekvoja, ki je zavarovana kot naravna znamenitost.

Gimnazija leži v novem poslovnem delu Kranja ob Koroški cesti. Na zahodni strani zapira Slovenski trg, ki je osrednji trg novega mestnega dela. Južno od gimnazije je Hotel Creina. Nasproti gimnazije stoji Delavski dom, nekdanja Vurnikova mojstrovina, ki pa so ji s prenovo po zadnji vojni popolnoma spremenili podobo. Vmes je Slovenski trg. Na jugu ga zapira blagovnica Globus. Severno od trga je zgradba skupščine Mestne občine.

S položajem v tem delu mesta gimnazija predstavlja ne samo eno najbolj markantnih stavb, temveč je dejansko tudi osrednja izobraževalna ustanova v mestu.